ابزارآلات عمومی

چوپقی 90 درجه

ابزارآلات عمومی

سوهانچه کیفی

ابزارآلات عمومی

شابلون

ابزارآلات عمومی

مته گردبر شیشه

ابزارآلات عمومی

گرد بر مگنت

ابزارآلات عمومی

گردبر سر الماس

ابزارآلات عمومی

گردبر

ابزارآلات عمومی

نوک پیچ گوشتی

ابزارآلات عمومی

بکس سر دریلی

ابزارآلات عمومی

مته گازور

ابزارآلات عمومی

مته 4 شیار

ابزارآلات عمومی

دنباله گرد بر