فرز بال نوز

“شرکت تراش ابزار جم”

فرز بال نوز

خشن تراش: HSS

استعلام قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021