فرز فرم مخروطی سر R

“شرکت تراش ابزار جم”

فرز فرم مخروطی سر R

قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021

۰۹۳۵-۲۳۰۱۳۲۶