قلاویز دستی M1.6

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دستی m1.6

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش : 66751550 021