قلاویز دستی M2

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دستی m2

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش : 66751550 021