قلاویز دستی M22

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دستی m22

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش : 66751550 021