قلاویز دستی M24

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دستی m24

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش : 66751550 021