قلاویز دستی M26

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دستی m26

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش : 66751550 021