قلاویز دستی M33

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دستی m33

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش : 66751550 021