قلاویز دنده ریز 10 گام 1.25

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دنده ریز 10 میلیمتری گام 1.25

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021