قلاویز دنده ریز 8 گام 0.75

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دنده ریز 8 میلیمتری گام 0.75

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021