قلاویز دنده ریز 12 گام 1

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دنده ریز 12 میلیمتری گام 1

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021