قلاویز ماشینی 1.8 npt

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز ماشینی npt 1.8

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021

۰۹۳۵-۲۳۰۱۳۲۶