قلاویز ماشینی m16

“شرکت تراش ابزار جم”

قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021

۰۹۳۵-۲۳۰۱۳۲۶