مته کبالت

“شرکت تراش ابزار جم”

مته کبالت

متریال:HSSCO

قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021

۰۹۳۵-۲۳۰۱۳۲۶