قلاویز دستی چپ (میلیمتر)

“شرکت تراش ابزار جم”

قلاویز دستی میلیمتر چپ

خشن تراش: HSS و HSSEو HSSCO

استعلام قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021